مارس 15, 2023
طراحی، ساخت و تجهیز سالن کنفرانس شرکت طره افشان ارومیه - 3D

سالن کنفرانس شرکت طره افشان

به لطف پروردگار و تلاش و همت تیم‌های فنی و اجرایی شرکت پژواک تابان افق، طراحی، اجرا و تجهیز سالن کنفرانس شرکت طره افشان ارومیه در […]
جولای 29, 2023
تجهیز صوت کنفرانس، ضبط و پخش تصویر شرکت گل آسای سرما (دیپوینت)

سالن کنفرانس شرکت دیپوینت

به لطف پروردگار و تلاش و همت تیم‌های فنی و اجرایی شرکت پژواک تابان افق، تجهیز سالن کنفرانس شرکت گل آسای سرما (دیپوینت) به پایان رسید… سال […]
ژوئن 22, 2022
طراحی سالن کنفرانس | تجهیز سالن کنفرانس | شرکت توزیع برق استان زنجان

سالن کنفرانس شرکت توزیع برق زنجان

سال اجرا ظرفیت سالن موارد اجرای پروژه توضیح پروژه این پروژه در سال 1398 اجرا شده است 56 نفر طراحی و تجهیز دکوراسیون، صوت  کنفرانس، […]
سپتامبر 19, 2023
ساخت سالن کنفرانس سازمان امور دانشجویان

سالن کنفرانس سازمان امور دانشجویان

به لطف پروردگار و تلاش و همت تیم‌های فنی و اجرایی شرکت پژواک تابان افق، طراحی، اجرا و تجهیز سالن کنفرانس سازمان امور دانشجویاناستان تهران در […]
ژوئن 18, 2022
طراحی، ساخت و تجهیز سالن کنفرانس دانشگاه ولایت ایرانشهر - 5

سالن کنفرانس دانشگاه ولایت ایرانشهر

به لطف پروردگار و تلاش و همت تیم‌های فنی و اجرایی شرکت پژواک تابان افق، طراحی، اجرا و تجهیز سالن کنفرانس دانشگاه ولایت ایرانشهر به پایان […]
آوریل 6, 2023
تجهیز سالن همایش | دانشگاه شهید بهشتی استان تهران

سالن کنفرانس دانشگاه شهید بهشتی

به لطف پروردگار و تلاش و همت تیم‌ فنی شرکت پژواک تابان افق، تجهیز سالن کنفرانس دانشگاه شهید بهشتی استان تهران در مدت زمان 1 […]
می 18, 2022
سالن کنفرانس دادگستری کل استان همدان

سالن کنفرانس دادگستری کل همدان

به لطف پروردگار و تلاش و همت تیم‌های فنی و اجرایی شرکت پژواک تابان افق، طراحی، اجرا و تجهیز سالن های کنفرانس دادگستری کل استان همدان […]
ژوئن 18, 2022
طراحی، ساخت و تجهیز سالن کنفرانس بیمارستان مسلمین شیراز - 3D

سالن کنفرانس بیمارستان مسلمین شیراز

  به لطف پروردگار و تلاش و همت تیم‌های فنی و اجرایی شرکت پژواک تابان افق، طراحی، اجرا و تجهیز سالن کنفرانس بیمارستان مسلمین شیراز در […]
ژوئن 22, 2022
طراحی سالن کنفرانس | تجهیز سالن کنفرانس | اداره گاز استان البرز

سالن کنفرانس اداره گاز البرز

سال اجرا ظرفیت سالن موارد اجرای پروژه توضیح پروژه این پروژه در سال 1398 اجرا شده است 18 نفر کنفرانس + 51 نفر همایش + […]
مارس 15, 2023
تجهیز دکوراسیون سالن کنفرانس اداره توزیع برق استان البرز - 3D

سالن کنفرانس اداره توزیع برق البرز

به لطف پروردگار و تلاش و همت تیم‌های فنی و اجرایی شرکت پژواک تابان افق، طراحی، اجرا و تجهیز دکوراسیون سالن کنفرانس اداره توزیع برق استان […]
ژوئن 18, 2022
سالن کنفرانس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زاهدان

سالن کنفرانس اتاق بازرگانی زاهدان

به لطف پروردگار و تلاش و همت تیم‌های فنی و اجرایی شرکت پژواک تابان افق، طراحی، اجرا و تجهیز سالن کنفرانس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و […]
آوریل 8, 2023
سالن کنفرانس آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران - شهریار

سالن کنفرانس آموزش و پرورش شهریار

به لطف پروردگار و تلاش و همت تیم‌های فنی و اجرایی شرکت پژواک تابان افق، طراحی، اجرا و تجهیز سالن کنفرانس آموزش و پرورش شهرستانهای استان […]