24 خرداد 1401
سالن کنفرانس معاونت فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران

سالن کنفرانس معاونت فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران

به لطف پروردگار و تلاش و همت تیم‌های فنی و اجرایی شرکت پژواک تابان افق، تجهیز سالن کنفرانس معاونت فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران به […]
28 خرداد 1401
سالن کنفرانس مرکز جامع علمی کاربردی امام خمینی

سالن کنفرانس مرکز جامع علمی کاربردی امام خمینی

به لطف پروردگار و تلاش و همت تیم‌های فنی و اجرایی شرکت پژواک تابان افق، تجهیز سالن کنفرانس مرکز جامع علمی کاربردی امام خمینی به پایان […]
28 خرداد 1401
سالن کنفرانس مجتمع رسول زاده بنیاد شهید تهران

سالن کنفرانس مجتمع رسول زاده بنیاد شهید تهران

به لطف پروردگار و تلاش و همت تیم‌های فنی و اجرایی شرکت پژواک تابان افق، تجهیز سالن کنفرانس آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران – شهریار به پایان […]
30 خرداد 1401
طراحی سالن کنفرانس | کلینیک دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

سالن کنفرانس کلینیک دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله

سال اجرا ظرفیت سالن موارد اجرای پروژه این پروژه در سال 1400 اجرا شده است 36 + 5 نفر هیئت رئیسه طراحی و تجهیز دکوراسیون، […]
7 مرداد 1402
تجهیز صوت کنفرانس، ضبط و پخش تصویر شرکت گل آسای سرما (دیپوینت)

سالن کنفرانس شرکت گل آسای سرما (دیپوینت)

به لطف پروردگار و تلاش و همت تیم‌های فنی و اجرایی شرکت پژواک تابان افق، تجهیز سالن کنفرانس شرکت گل آسای سرما (دیپوینت) به پایان رسید… سال […]
1 تیر 1401
طراحی سالن کنفرانس | تجهیز سالن کنفرانس | شرکت عمران و مسکن بانک دی

سالن کنفرانس شرکت عمران و مسکن بانک دی

سال اجرا ظرفیت سالن موارد اجرای پروژه توضیح پروژه این پروژه در سال 1399 اجرا شده است 29 نفر + 16 نفر حضار طراحی و […]
24 اسفند 1401
طراحی، ساخت و تجهیز سالن کنفرانس شرکت طره افشان ارومیه - 3D

سالن کنفرانس شرکت طره افشان ارومیه

به لطف پروردگار و تلاش و همت تیم‌های فنی و اجرایی شرکت پژواک تابان افق، طراحی، اجرا و تجهیز سالن کنفرانس شرکت طره افشان ارومیه در […]
1 تیر 1401
طراحی سالن کنفرانس | تجهیز سالن کنفرانس | شرکت توزیع برق استان زنجان

سالن کنفرانس شرکت توزیع برق استان زنجان

سال اجرا ظرفیت سالن موارد اجرای پروژه توضیح پروژه این پروژه در سال 1398 اجرا شده است 56 نفر طراحی و تجهیز دکوراسیون، صوت  کنفرانس، […]
28 خرداد 1401
تجهیز سالن کنفرانس سپاه محمد رسول الله - زنجان - 3

سالن کنفرانس سپاه محمد رسول الله – زنجان

به لطف پروردگار و تلاش و همت تیم‌های فنی و اجرایی شرکت پژواک تابان افق، تجهیز سالن کنفرانس سپاه محمد رسول الله استان زنجان به پایان […]